این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد| اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار

جلسه مورخه 23 بهمن

نهمین جلسه برنامه ریزی جهت برگزاری چهارمین همایش ملی تعامل انجمن صنفی با نیروگاه های بخار و بخش بخار سیکل ترکیبی در تاریخ 23/11/1392 در محل سالن کنفرانس ساختمان اداری نیروگاه شهید محمد منتظری با حضور اعضاء تشکیل شد .

ادامه مطلب1392/11/26

جلسه هماهنگی همایش

هشتمین جلسه برنامه ریزی جهت برگزاری چهارمین همایش ملی تعامل انجمن صنفی با نیروگاه های بخار و بخش بخار سیکل ترکیبی در تاریخ 16/11/1392 در محل سالن کنفرانس ساختمان اداری نیروگاه شهید محمد منتظری با حضور شرکت کنندگان زیر تشکیل شد.

ادامه مطلب1392/11/17

چهارمین همایش ملی تعامل انجمن صنفی با نیروگاه های بخار و بخش بخار سیکل ترکیبی

با یاد خداوند بزرگ و با الهام از نامگذاری سال 1392به نام حماسه سیاسی، حماسه اقتصادی، چهارمین همایش تعامل انجمن با نیروگاه ها در سال جاری در نیروگاه شهید محمد منتظری اصفهان متعلق به شرکت پرشیان فولاد برنامه ریزی و با تشکیل و هدایت ارکان واجد شرایط تخصصی برگزار می گردد .
ادامه مطلب1392/08/11

صفحه اولصفحه قبل1  صفحه بعدصفحه آخر