این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد| درباره همایش > ساختار سازمانی همایش >
.: ساختار سازمانی همایش

اعضاء کمیته سیاست گذاری
آقای محمد فلاحتیان (مدیرعامل شرکت پرشیان فولاد)
آقای سید محسن افتخاری (مدیر نیروگاه شهید محمد منتظری و رئیس همایش)
آقای حسین مهریان (دبیر انجمن)
آقای سید محسن روضاتی (مدیر کل روابط عمومی شرکت پرشیان فولاد)
رئیس کمیته علمی
آقای سید محمود ابطحی
رئیس پانل پرسش و پاسخ
آقای رحمت اله عباسی
رئیس کمیته اجرایی
آقای مسعود اکبری
مدیر کمیته اجرایی
آقای سید محسن روضاتی
دبیر کمیته علمی
آقای ناصر درویشی
دبیرخانه همایش
آقای محسن کریم زاده
دبیرخانه اصنا
خانم زمانی فر
روابط عمومی نیروگاه
آقای مرتضی سیاری
مسئول IT همایش
آقای رضا پاکزاد
آقای حسین سه چهاری
اعضاء کمیته علمی
اعضاء کمیته اجرایی
آقای محمد علی صدیقی
آقای جعفر احمدی
آقای عباسعلی رحیمی
آقای سید محمد رضا زاهدی
آقای بیژن اکبری
آقای هوشنگ حیدری
آقای مرتضی سیاری